شرایط ارسال

شرایط ارسال کالا

حمل بسته‌ی شما

بسته ها باید حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند. پس از بررسی کالا در واحد کنترل کیفی و بسته بندی کالا، کالا ها توسط یکی از حامل های مشخص شده برای شما ارسال میشوند.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و ارسال می شوند. پیشنهاد ما این است که با توجه به هزینه های ارسال هنگام خرید سعی کنید خریدهای کوچک خود را افزایش دهید، ارسال کالا تا وزن مشخصی هزینه ای ثابت دارد.